MFF AUUK
Univerzita Karlova :: Matematicko-fyzikální fakulta :: Fyzikální sekce :: Astronomický ústav UK English
Aktuálně ::

Aktuálně

•  Schůzka o rozvrhu se koná ve středu 1. října 2014 v 9:00 v místnosti TAU(02.09.2014)
•  Materiály k přednášce Vybrané kapitoly - Hot massive star winds: ZDE(16.10.2013)
•  Progam pro financování konferencí, workshopů a pobytů: INFORMACE ZDE(11.12.2012)
•  Astronomický ústav MFF UK v perspektivě 135 let - Seminář k osmdesátinám RNDr. Pavla Mayera, DrSc.: POZVÁNKA ZDE(05.11.2012)
•  Školení zaměstnanců z PO a BOZP(06.04.2011)
Nadcházející konference
Living Together: Planets, Host Stars and Binaries
Nadcházející letní/zimní školy
Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"