MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Doktorandi

Další informace získáte ve fakultním studijním informačním systému.
Helena Cibulková
Distribution functions of asteroid physical properties
školitel: J. Ďurech (AÚ UK)
 
Petra Hyklová
Výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze v letech 1882-1945
školitel: M. Šolc (AÚ UK)
 
Robert Klement
Pozorování a modelování disků Be a B(e) hvězd
školitel: D. Korčáková (AÚ UK)
 
Radek Kříček
Souvislost výuky a popularizace astronomie s volbou budoucího studijního zaměření
školitel: M. Wolf (AÚ UK)
 
Jana Alexandra Nemravová
Fyzikální a dynamické vlastnosti dvojhvězd a vícenásobných soustav
školitel: P. Harmanec (AÚ UK)
 
Václav Pavlík
Perturbed stellar motion in dense star clusters
školitel: L. Šubr (AÚ UK)
 
Lukáš Pilarčík
Kataklyzmatické proměnné hvězdy
školitel: M. Wolf (AÚ UK)
 
Jakub Rozehnal
Orbitální, rotační a kolizní dynamika malých těles
školitel: M. Brož (AÚ UK)
 
Jan Vraštil
Rotace planetek na krátkých i dlouhých časových škálách
školitel: D. Vokrouhlický (AÚ UK)
 
Jindřich Žižka (kombinované studium)
Jarkovského a YORP jevy v dynamice těles Sluneční soustavy
školitel: D. Vokrouhlický (AÚ UK)
 
Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"