MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Pracovníci

Další informace naleznete na fakultních stránkách. Můžete si též prohlédnout fotografii našeho pracovního kolektivu.

Miroslav Brož
dynamika sluneční soustavy, tepelné jevy na planetkách
email: jméno "mira", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2574
osobní stránky
 
Josef Ďurech - tajemník
planetky - světelné křivky, modelování tvarů, Asteroids@home
email: jméno "durech", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2575
 
Jaroslav Haas
dynamika hustých hvězdokup, galaktické centrum
email: jméno "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2580
 
Petr Harmanec
spektroskopie a fotometrie dvojhvězd, horké hvězdy, hvězdy se závojem
email: jméno "hec", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2573
osobní stránky
 
Daniela Korčáková
přenos záření, hvězdné atmosféry, akreční disky, spektroskopie B[e] hvězd
email: jméno "kor", server "sunstel.asu.cas.cz"
email: jméno "kor", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2579
osobní stránky
 
Pavel Mayer
dvojhvězdy
email: jméno "mayer", server "cesnet.cz"
tel. 221 912 582
osobní stránky
 
Attila Mészáros
kosmologie, gama záblesky
email: jméno "meszaros", server "cesnet.cz"
tel. 22191 2580
 
Hana Mifková - sekretářka
pejsci, vaření, pečení,...
email: jméno "mifkova", server "mbox.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2572
 
Martin Šolc
komety, malá tělesa sluneční soustavy, historie astronomie
email: jméno "solc", server "mbox.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2585
osobní stránky
 
Ladislav Šubr
astrofyzika akrečních disků a hustých hvězdokup
email: jméno "subr", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2584
osobní stránky
 
Michal Švanda
sluneční fyzika
email: jméno "svanda", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2583
osobní stránky
 
David Vokrouhlický - ředitel
nebeská mechanika, dynamika těles sluneční soustavy, relativistická nebeská mechanika
email: jméno "vokrouhl", server "cesnet.cz"
tel. 22191 2574
osobní stránky
 
Marek Wolf - zástupce ředitele
zákrytové dvojhvězdy, blízkozemní planetky, CCD fotometrie
email: jméno "wolf", server "cesnet.cz"
tel. 22191 2586
osobní stránky
 
Petr Zasche
zákrytové dvojhvězdy
email: jméno "zasche", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 22191 2573
osobní stránky
 
Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"