AST016    Cvičení ze stelární astronomie

  -   0/2 Z     k přednášse DvojhvězdySpektroskopické dvojhvězdy: křivka radiálních rychlostí, dráhové elementy, absolutní parametry
                                         dvojhvězdy.

Vizuální dvojhvězdy: trajektorie vizuální dvojhvězdy, dynamická paralaxa.

Zákrytové dvojhvězdy: světelná křivka, O-C diagram, změny periody, přenos hmoty mezi složkami,
                                třetí těleso, apsidální pohyb.Doporučená literatura: