AST017, AST018 - Speciální praktikum I, II (pro AA) od r. 2000

pro 4. ročník AA    0/2 Z     0/2 ZSeznam úloh

Sluneční blok:
Pozorování Slunce
Sluneční spektroskopie
Rentgenové pozorování Slunce
Rádiové vzplanutí typu "U" (M. Bárta)

Stelární blok:
Radiální rychlost spektroskopické dvojhvězdy
Minimum zákrytové dvojhvězdy
Maximum proměnné typu RR Lyrae
Fotometrický systém V,R,I
Barevný diagram otevřené hvězdokupy
Objekty vzdáleného vesmíru

Blok meziplanetární hmoty:
Astrometrie planetek a komet
Fotometrie blízkozemní planetky
Zpracování fotografického pozorování meteoru (J. Borovička)
Meteorický roj Geminid (P. Pecina)

Úloha kol. Habudy


F371 - Speciální praktikum I, II (pro AA) do r. 1999

pro 4. ročník AA ,  10 dní na observatoři Ondřejov,   ZTermín:  20. září - 1. října 1999
Posluchači:  Jáchym, Nováček, Ondřich, Prouza, Růžička, Štoček

Témata studentských seminářů