Diplomové práce

1996
Studium polohy rotační osy planetek  (Petr Bárta)
Cefeidy ve dvojhvězdách  (Petr Páta)
Odvození fyzikálních parametrů planetek modelováním světelné křivky  (Jiří Vinter, učit. MF)

1998
CCD fotometrie blízkozemních planetek  (Josef Ďurech)
Fotometrie cefeidy BY Cas  (Dušan Polcer, učit. MF)
CCD fotometrie otevřené hvězdokupy NGC 188  (Daniel Tůma)

1999
Exoplanety  (Michal Navrátil)
Dvojhvězdy s přenosem hmoty (Petr Říhánek)

2001
Praktické úlohy z astronomie  (Petr Pudivítr, učit. MF)
Zákrytová dvojhvězda CL Aurigae (Robert Horan, učit. MF)

2002
Automatická analýza CCD snímků v časových řadách (David Ondřich)

2003
Pulsující proměnné hvězdy (Michaela Crlíková, učit. MF)

2004
LITE v zákrytových dvojhvězdách (Petr Zasche)

2006
Exoplanety (Jiří Kliner)

 

Nabídka témat, magisterské studium:

Zákrytové dvojhvězdy s projevy magnetického pole
Apsidální pohyb zákrytových dvojhvězd
Vícenásobné zákrytové dvojhvězdy
Analýza nedokonalého CCD obrazu
Fotometrická detekce exoplanet

Pro studenty učitelství MF, též bakalářské práce:

Kalendářní data
Pulsující proměnné hvězdy
Transity exoplanet
Zatmění a zákryty nebeských těles
 

Aktualizováno  1.9.2007