Sluneční hodiny ve východních Čechách

SHC | Návrh číselníku slunečních hodin

Návrh číselníku | Efemerida Slunce | Časová rovnice a korekce o délku | Nápověda | Stažení programu | SHA (analematické hodiny) | Katalog slunečních hodin |  Česky |  English ]

Návrh číselníku

Nápověda | Příklady číselníků ]

zeměpisná šířka stanoviště [+DD:MM:SS]

zeměpisná délka [+DD:MM:SS, kladně na V]

Viz abecední seznam stanovišť nebo databázi zeměpisných poloh sídel na http://www.heavens-above.com.

azimut a výška normály ke stěně [stupně]

levý dolní roh číselníku: x = y = [cm]

pravý horní roh: x = y = [cm]

vzdálenost nodu od paty ukazatele [cm]

tj. délka ukazatele; pro gnómon vzdálenost od roviny číselníku

interval hodinových rysek [HH:MM:SS]

interval hodin od východu/západu slunce [HH:MM:SS]

interval datových křivek [HH:MM:SS]

kroky: azimutu výšky výškových kružnic [stupně]

počet datových křivek

typ ukazatele: polos gnómon

neskutečné čáry pod horizontem

čas: pravý sluneční korigovaný o délku na SEČ

číselník pro letní čas

protažení hodinových rysek: žádné k patě polosu k okraji číselníku obojí

datové křivky pro celočíselné délky trvání dne

rysky: hodinové temporální od V slunce od Z předchozího dne

analema: žádná pro 12 h pro každou rysku

část analemy: celá letní zimní

azimutální úsečky výškové křivky

dodatečná datová křivka - ekliptikální délka [stupně]

Standardní

Po stisku tlačítka Uložit si zapište WWW odkaz.


Příklady číselníků:

 1. horizontální
 2. vertikální jižní (s korekcí na SEČ)
 3. vertikální východní (kolmý ukazatel)
 4. vertikální jihozápadní (s prodloužením rysek)
 5. vertikální severovýchodní
 6. vertikální severní
 7. rovníkové (vrchní, letní část)
 8. rovníkové (spodní, zimní část)
 9. v obecné poloze, s gnómonem (JJZ, 70° vůči horizontu)
 10. vertikální jihojihovýchodní s gnómonem a číselníkem počítaným od východu slunce
 11. vertikální jižní se třemi číselníky (od V/Z) a kalendáriem se 3 čarami
 12. hodiny s délkami dne na západní zdi
 13. temporální hodiny na jižní stěně
 14. polední hodiny (značky po 10 min, 1 analema)
 15. hodiny se zimní částí analemy na všech hodinových ryskách, azimut -30°
 16. azimutální stupnice na J číselníku s gnómonem
 17. výška slunce nad horizontem, včetně kalendária

Všechny výše uvedené číselníky jsou počítané pro Hradec Králové (15° 50' v. d., 50  10' s. š.).

Modely hodin:

Hradec Králové - Malšovice, K aleji 561 (HK 25) - severozápadní hodiny navržené programem SHC (samolepící fólie řezaná na plotteru)
Kladruby nad Labem, na JJZ stěně (PA 2/2) - hodiny z roku 1724, které jsou kromě hodinových rysek a kalendária vybaveny ještě číselníkem počítaným od východu slunce
Kladruby nad Labem, východní (PA 2/1) - přesný azimut stěny je -70°
Litomyšl, zámek (SY 11/1) - sluneční hodiny s hodinovými ryskami, 7 datovými čarami a hodinami od západu slunce
Praha 6, Břevnovský klášter (06 8/1) - levé jižní hodiny na nádvoří prelatury; gnómonicky bohaté, se 3 číselníky
Praha 1, klášter augustiánů (01 5) - jižní hodiny, ukazující kromě hodin také datum a čas od východu a od západu slunce; Polák (1986)
Praha 1, Klementinum, Studentské nádvoří (01 1/1) - východní hodiny opět se 3 číselníky, zřejmě nejstarší v Klementinu (1658); Polák (1986)
Praha 1, Klementinum, Studentské nádvoří (01 1/2) - bohaté jižní hodiny se 3 číselníky (mají kratší gnómon, než by odpovídalo kalendáriu); Polák (1986)
Praha, Malostranské náměstí (01 14/2) - hodiny na jižní stěně ukazující též čas uplynulý od západu slunce
Praha, Tomášská ulice (01 14/1) - podobné hodiny jako na Malostranském náměstí, ale na východní stěně
Francie, Paříž - jihozápadní hodiny se stupnicí azimutů a výšek slunce nad obzorem, foto Alain Ferreira
Norsko, Megeroya, Nordkapp - hodiny za polárním kruhem, kde slunce v létě svítí celých 24 hodin, foto Karl Schwarzinger - http://members.aon.at/sundials/

Další příklady

 1. Seznam hodin navrhovaných programem SHC (odkaz na katalog)
 2. Seznam hodin s modely číselníku počítanými programem SHC
 3. Příklady použití programu SHC pro pokročilé uživatele (3-D zobrazení hodin, animace číselníků, výpočet kulisového ukazatele, pracovní doby a stínění od překážek, rekonstrukce poškozených hodin optimalizací, ...)
 4. Zdrojové kódy programů: shcnox.f, sunah.f, a.f.


© Miroslav Brož - http://astro.troja.mff.cuni.cz/mira/shc/shc.php; verze 20. 3. 2022