Dějiny astronomie NAST026

Výběrová přednáška a pracovní seminář z dějin domácí, evropské a světové astronomie. Exkurze. Pro 3.-5. ročník AA a další zájemce.

1/1 Z 1/1 Z (možno zapisovat opakovaně)

pátek 9:00-12:10, jednou za dva týdny (nebo viz data), posluchárna TAU (nebo exkurze)

doc. RNDr. Martin Šolc, CSc., martin.solc@mff.cuni.cz
RNDr. Petra Hyklová, petra.hyklova@mff.cuni.cz

NAST026 v IS
Program v PDF
SharePoint
Kalendář Google

Téma LS 2021/22: Dějiny české astronomie

14. 10. 2022 Měsíc
04. 11. 2022 Planety a satelity
11. 11. 2022 Planetky a komety
18. 11. 2022 Hvězdy, exoplanety a hvězdné katalogy
25. 11. 2022 Mlhoviny
02. 12. 2022 Galaxie a kvasary

Program a forma semináře se může změnit v závislosti na epidemiologické situaci.