[prev] [prev-tail] [tail] [up]

Reference

[1] Goll: Rozdělení pražské university, Praha 1903

[2] Heinrich, V.V.: Spory o ředitelství v astronomickém ústavu - stíny autonomie, Praha 1935

[3] Horský, Z.: Dějiny astronomie

[4] Nový, L.: Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 19.století, Praha 1961

[5] Slouka, H.: Astronomie v Československu od dob nejstarších do dneška, Praha 1952

[6] Veselý, F.: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků, Praha 1962

A další materiály Ústředního archívu ČSAV a Archívu University Karlovy.

Časopisy

[7] Astronomisher Jahresbericht, 1900-1939

[8] Astronomische Nachrichten, 1889-1939

[9] A-ZET, 1934

[10] Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1889-1939

[11] Věstník Královské české společnosti nauk, 1889-1939

[12] Rozpravy České akademie pro vědy, slovesnost a umění, 1891-1939

[13] Říše hvězd, 1919-1982