Rychlé odkazy:     Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Doktorandi v Astronomickém ústavu UK

Nela Dvořáková
Spektrální diagnostika B[e] hvězd
školitel: Daniela Korčáková (AÚ UK)

Robin Eappen
Vznik a vývoj eliptických galaxií
školitel: Pavel Kroupa (AÚ UK)

Petra Hyklová
Výzkum a výuka na astronomických ústavech české a německé univerzity v Praze v letech 1882-1945
školitel: Martin Šolc (AÚ UK)

Kateřina Flanderová
Vývoj kosmického zvětrávání a jeho komponent - efekt slunečního větru a mikroimpaktů na reflektanční spektra povrchu planetárních těles bez atmosféry
školitel: Josef Ďurech (AÚ UK)

Jan Kára
Kataklyzmické proměnné hvězdy
školitel: Marek Wolf (AÚ UK)

Alžběta Oplištilová
Zobrazení hvězd: pomocí spekroskopie ve vysokém rozlišení a interferometrie na dlouhých základnách
školitel: Miroslav Brož (AÚ UK)

Shaktivel Shankar Pillai
Dynamika plazmatu a magnetických polí v přípovrchové vrstvě konvektivní zóny Slunce
školitel: Michal Švanda (AÚ UK)

Nikolaos Samaras
Původ galaxií
školitel: Pavel Kroupa (AÚ UK)

Myank Singhal
Vznik a vývoj populací hvězd a kompaktních objektů v jádrech galaxií
školitel: Ladislav Šubr (AÚ UK)

Henriette Wirth
Vlastnosti hvězdných populací v kulových hvězdokupách
školitel: Ladislav Šubr (AÚ UK)

Hanjie Tan
Rekonstrukce fyzikálních parametrů planetek z velkých přehlídek oblohy
školitel: Josef Ďurech (AÚ UK)

Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"