MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Pracovníci Astronomického ústavu UK

Další informace naleznete na fakultních stránkách. Můžete si též prohlédnout fotografii našeho pracovního kolektivu.
Miroslav Brož
dynamika sluneční soustavy, tepelné jevy na planetkách
email: jméno "mira", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2586
osobní stránky
 
Jörg Dabringhausen
dynamika galaxií, hvězdné populace
email: jméno "joerg", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579
 
Josef Ďurech - tajemník
planetky - světelné křivky, modelování tvarů, Asteroids@home
email: jméno "durech", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2575
 
Jaroslav Haas
dynamika hustých hvězdokup, galaktické centrum
email: jméno "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2580
 
Josef Hanuš
fyzika planetek
email: jméno "hanus.home", server "gmail.com"
tel. 95155 2582
 
Petr Harmanec
spektroskopie a fotometrie dvojhvězd, horké hvězdy, hvězdy se závojem
email: jméno "hec", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2573
osobní stránky
 
Daniela Korčáková
přenos záření, hvězdné atmosféry, akreční disky, spektroskopie B[e] hvězd
email: jméno "kor", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579
osobní stránky
 
Pavel Kroupa
hvězdné a dvojhvězdné populace, hvězdná a galaktická dynamika, kosmologie, problém temné hmoty
email: jméno "kroupa", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2579
osobní stránky
 
Attila Mészáros
kosmologie, gama záblesky
email: jméno "meszaros", server "cesnet.cz"
tel. 95155 2580
 
Hana Mifková - sekretářka
pejsci, vaření, pečení,...
email: jméno "mifkova", server "mbox.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2572
 
Martin Šolc
komety, malá tělesa sluneční soustavy, historie astronomie
email: jméno "solc", server "mbox.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2585
osobní stránky
 
Ladislav Šubr
astrofyzika akrečních disků a hustých hvězdokup
email: jméno "subr", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2584
osobní stránky
 
Michal Švanda
sluneční fyzika
email: jméno "svanda", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2584
osobní stránky
 
David Vokrouhlický - ředitel
nebeská mechanika, dynamika těles sluneční soustavy, relativistická nebeská mechanika
email: jméno "vokrouhl", server "cesnet.cz"
tel. 95155 2574
osobní stránky
 
Marek Wolf - zástupce ředitele
zákrytové dvojhvězdy, blízkozemní planetky, CCD fotometrie
email: jméno "wolf", server "cesnet.cz"
tel. 95155 2586
osobní stránky
 
Petr Zasche
zákrytové dvojhvězdy
email: jméno "zasche", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"
tel. 95155 2573
osobní stránky
 
Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"