MFF AUUK
Rychlé odkazy:    Univerzita Karlova -  Matematicko-fyzikální fakulta English

Semináře Astronomického ústavu UK

Pravidelné semináře se konají vždy ve středu od 10 hodin, 10 minut a 10 sekund v hlavní budově areálu Trója – posluchárna T1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Změna programu je vyhrazena. Dotazy ohledně seminářů směřujte na Jaroslava Haase ("haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz") nebo Attilu Mészárose ("meszaros", server "cesnet.cz").

Aktuální program ve formátu PDF


26.10.2016  
Yves Frémat (Royal Observatory of Belgium, Brussels)
Spectroscopy of rapidly rotating intermediate-mass stars
19.10.2016  
Sergio Martínez-González (Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, Prague)
Supernova dust emission from young massive star clusters
12.10.2016  
Josef Hanuš (Astronomický ústav UK, MFF UK, Praha)
Fyzikální vlastnosti blízkozemní planetky Phaethon
5.10.2016  
Dorottya Szécsi (Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, Ondřejov)
The evolution of low-metallicity massive stars
Webmaster: Jaroslav Haas, "haas", server "sirrah.troja.mff.cuni.cz"